Je Magento platforma rešitev ali težava?

Je Magento platforma rešitev ali težava?

Imate spletno trgovino na Magento platformi in si v zvezi z njo postavljate naslednja vprašanja:

  • Zakaj urejanje določenega dela spletne trgovine privede do tega, da drug del spletne trgovine ne deluje več, kar mi povzroča dodatne stroške z naročili popravkov in terja dodaten čas?
  • Kako bi enostavno in hitro z enim klikom uredili prijavo ali odjavo na e-novice?
  • Zakaj se nadgrajevanje Magento trgovine, ki vedno znova dodatno obremenjuje moj žep, nikoli ne konča?
  • Zakaj kljub nadgradnjam Magento trgovine prihaja do vdorov?
  • Zakaj je Magento tako počasen?

… niste edini. Veliko trgovcev je izbralo spletno trgovino na platformi Magento. Ponuja multi kombinacije, npr. več valut, več brandov, več domen, več jezikov pod enotno administracijo. To je edinstvena prednost Magento platforme.

Prednost Magento platforme izvira iz  njene kompleksnosti, vendar pa ravno ta za uporabnika lahko prinaša tudi težave ali celo nedelovanje trgovine. Vsi sestavni deli Magento platforme so namreč med seboj povezani in vplivajo drug na drugega, zato nepremišljen poseg v kodo lahko poruši pravilnost delovanja strani. To je razlog, zakaj bi bilo pred izvedbo spremembe vedno potrebno opraviti predhodni pregled celote in pripraviti načrt, kako želene spremembe izvesti, ne da bi to porušilo delovanje preostalega dela sistema.

Čeprav celovit in premišljen pristop k spremembam nastavitev pomeni na prvi pogled nepotrebno porabo časa, pa se na srednjeročni rok lahko hitro izkaže, da je investicija v kvalitetno reševanje cenejša kot naporno postavljanje vseh kock na novo, potem ko se sistem poruši kot domino efekt.

Je Magento platforma torej rešitev ali prej težava?

Lahko je oboje. Magento ponuja določene rešitve, hkrati pa prinaša tudi določene težave. Zato je od posamezne stranke odvisno ali je Magento zanjo primeren ali ne.

S katerimi izzivi se srečuje spletni trgovec?

Vsak spletni trgovec si želi na svoji spletni trgovini vse, saj le-to zagotavlja konkurenčno prednost. Želel bi biti prisoten na tujem trgu, avtomatizacijo, povezavo z Vasco, Navision programi in drugo. Posledično pa to prinaša večji obseg dela v administraciji (prevodi, kopiranje produktov v različne jezike, slike, ipd.), hkrati pa tudi logistične težave v smislu različnih cenikov pošiljanja, pripravo pravil za posamezne države in tako dalje. Do marketinga na tujih trg še niti nismo prišli.

Na eni strani torej želja po čim bolj obsežni funkcionalnosti, ki zahteva veliko dela, drugo stran pa predstavlja budget spletnega trgovca, ki v večini primerov seveda ni neomejen.

Kaj pa web agencije?

Razvoj preko web agencije se prične na način, da spletni trgovec agenciji posreduje seznam želja, kaj naj spletna stran vsebuje. Seznam oziroma specifikacija je neke vrste seminarska naloga, agencija pa mora iz prejetega gradiva za začetek najprej izluščiti ključne informacije in podatke, kar že takoj zahteva določen čas. Nato sledijo sestanki, dogovarjanje, bolj podrobna specifikacija, vse to pa lahko traja od dveh pa do osmih tednov, pri zahtevnejših in obsežnejših projektih pa še toliko dlje.

Večina web agencij je primorana sklepati številne finančno slabše posle, saj so v veliki meri odvisne od količine dela, da lahko preživijo. To pa agencije sili, da sredi izvajanja posla že iščejo nove projekte, s katerimi bodo pokrili stroške podjetja. In kaj to pomeni za naročnika – spletnega trgovca? Pomeni nič drugega, kot slabšo kakovost storitve, saj so projekti narejeni na pol, pod finančnim pritiskom (s strani spletnega trgovca in agencije), slabe rešitve pa narekujejo dodatne popravke, nova usklajevanja, skratka dodatne stroške in dodaten čas.

In kaj, če agenciji za nizko ceno celo vse želje naročnika uspe uresničiti? Pojavi se nova težava, in sicer, da spletni trgovec sam ni zmožen voditi spletne trgovine na vseh trgih niti uporabljati vseh funkcionalnosti, ki si jih je želel. Tako spletni trgovci pogosto na koncu uporabljajo le nekaj funkcionalnosti Magento spletne trgovine, plačujejo pa stroške, kot če bi uporabljali vse.

Kaj počne MageNinja.si drugače?

Pri MageNinja.si projekt najprej začnemo s svetovanjem, kjer preverimo kakšen poslovni model ima spletni trgovec, kakšen profit želi in ali je vse želje sploh mogoče uresničiti. Preverimo cilje trgovca, obseg budgeta, namenjen spletni trgovini in število ter usposobljenost ljudi, ki bodo spletno trgovino vodili.

Vzamemo si več časa za osnovna vprašanja iz katerih nato sledijo jasni odgovori glede CMS platforme, načina oglaševanja, vrste avtomatizacije in konec koncev same možnosti sodelovanja.

Manjši ali veliki?

Za manjše trgovce smo pripravili paket na Woocommerce platformi, kjer smo razvili vse potrebne module za uspešno slovensko spletno trgovino. K temu smo dodali še popolno avtomatizacijo za pošiljanje nalepk. Računovodstvo smo sinhronizirali in avtomatizirali preko računovodskega programa Quibi. Omejen nabor podprtih rešitev nam omogoča vrhunsko kompatibilnost in ugodno ceno. Spletni trgovec lahko svoj čas tako usmeri v oglaševanje in ustvarjanje dodane vrednosti.

Za večje trgovce pa imamo pripravljeno vrhunsko ekipo, ki se projekta loti sistematsko. Najprej pregledamo celotno stanje, ocenimo potrebno investicijo in izračunamo ROI. Če se s stranko najdemo, implementiramo rešitve za dosego ROI cilja, nato projekt sistematizirano dokumentiramo in predamo interni ekipi, ki jo usposobimo za tehnično pravilno opravljanje potrebnih sprememb spletne trgovine. Tak način izvedbe projekta se že na srednji rok pokaže kot stroškovno ugodna rešitev, ki naročniku prihrani marsikater nepotreben strošek. Zlasti velik prihranek ali pa dodatni zaslužek lahko naročnik pridobi s svojo interno ekipo oz. posameznikom (ta najbolje pozna naročnikove potrebe in je lahko najbolj odziven), ki ga usposobimo za pravočasno in zlasti kakovostno izvajanje sprememb v spletni trgovini (zagotovljeno nemoteno delovanje spletne trgovine), ki se mora včasih tudi dnevno, npr. oglaševanje, prilagajati trgu.

Smo za skupaj?

Prepričevanje in prodajanje naročniku rešitev, ki je morda dobra za nekoga drugega, ni pa pisana na naročnikovo kožo, ni naš pristop. Radi vidimo, da naročnika začutimo iz njenega zornega kota. Najpomembnejše je, da takoj ob začetku sodelovanja ugotovimo, kaj je zanj najboljše, optimalno. Na ta način je izvedba projekta veliko lažja, hitrejša, naročnik pa dejansko dobi tisto, kar potrebuje za uspešno poslovanje.

Če tudi vi menite, da je dobra spletna trgovina odvisna od tega, ali so rešitve »ekskluzivno« prilagojene zgolj vašim potrebam, potem »smo za skupaj«.

Podatki o podjetju

Rok Meglič s.p.

Čadovlje 9a
4204 Golnik
Slovenija

Spletno stran MageNinja.si upravlja podjetje Poslovno svetovanje, Rok Meglič s.p. s sedežem v Čadovljah 9a, Golnik.

ID za DDV: 91820774

Matična številka: 7232276000

IBAN: SI56 6100 0001 6214 382 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA)

Datum vpisa v sodni register: 11.02.2017
Številka: 316-05-00467-2017/2